Play Slideshow
FacebookVimeoWebsites for Photographers

Gammel og skeiv  - er et prosjekt om eldre homofiles kjærlighet som jeg arbeider med nå.


Mange eldre homofile går inn i skapet igjen når de kommer på gamlehjem.Jeg blir opprørt over at mennesker skal føle at de må fornekte sin legning og sin kjærlighet,særlig når det gjelder mennesker som nærmer seg slutten av livene sine. Mitt mål er at andre, ikke minst den eldre heterofile generasjonen som har vokst opp i en tid da homofili ble sett på som en sykdom, kan ta del i disse bildene, se menneskene det gjelder og anerkjenne deres kjærlighet som likeverdig sin egen.

Igjennom en serie dokumentariske bilder, og en serie kunstneriske bilder,
ønsker jeg å dokumentere eldre homofiles kjærlighet. Slik at særlig den eldre heterofile generasjonen, som har vokst opp i en tid da homofili ble sett på som en sykdom,  kan ta del i disse bildene  og se deres livshistorie og hverdag

Men dette er også til alle oss andre.